Ako vám môžeme pomôcť?

Alternatívne spôsoby riešenia sporov

Alternatívne spôsoby riešenia sporov

Vážení zákazníci,

informujeme vás, že môžete tiež uplatniť ktorékoľvek zo svojich práv a nárokov voči nám v alternatívnom riešení sporov online. Riešenie sporov online poskytuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto pre riešenie sporov online (RSO). Naše nároky voči vám môžeme vzniesť aj prostredníctvom európskej platformy.

Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy na riešenie sporov online (RSO) na adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main

Použitie alternatívneho riešenia sporov šetrí peniaze a čas, pretože vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez významných finančných nákladov.

Ak máte akékoľvek problémy, kontaktujte nás na adrese info@optikamokry.sk.