Ako vám môžeme pomôcť?

Meranie zraku

meranie_zraku

Máte nepríjemné pocity, zdá sa vám, že horšie vidíte a bolievajú vás oči?  Dobré videnie je totiž v dnešnej dobe veľmi dôležité a problémy so zrakom netreba odkladať, ale riešiť. Vyšetrenie zrakovej ostrosti je základné vyšetrenie očí. Očný lekár alebo optometrista zistí, či oči nemajú tzv. refrakčnú poruchu, kedy oko nedokáže zaostriť na vzdialený alebo blízky bod. V prípade refrakčnej poruchy vidí pacient neostro, pri krátkozrakosti vidí neostro do diaľky, pri ďalekozrakosti zasa vidí rozmazane blízke predmety (napríklad vidí neostro pri čítaní).

Nemali ste ešte multifokálne okuliare?

Zažite pohľad cez multifokálne sklá, objednajte sa k nám na meranie.

Z čoho pozostáva vyšetrenie?

  • Objektívna refrakcia – vyšetrí sa stav očí pomocou počítačového prístroja zvaného autorefraktomer,
  • Subjektívne vyšetrenie – vykonáva sa pomocou špeciálnych okuliarov a svetelnej tabule (optotypu) so znakmi.

Počítačový prístroj zistí pri objektívnom vyšetrení maximálnu možnú dioptriu, ktorú je oko pacienta schopné zniesť, avšak subjektívne vyšetrenie určí tú najvhodnejšiu dioptriu pre pacienta, ktorú jeho oko prijme najlepšie.

Prečo meranie zraku u nás?

Najnovšie vybavenie

Používame nové vyšetrovacie metódy a techniky.

Individuálny prístup

Ku každému pacientovi pristupujeme individuálne.

Ako vyzerá vyšetrenie očí?